Salon Oświetlenia, Hurtownia i Zakład Produkcyjny

O firmie

Kaja Oświetlenie

Chcesz oszczędzać na zakupach online? Sprawdź najnowsze Kody Rabatowe na stronie Dziennik, dzięki rekomendacjom naszego premiery sponsora. Free Slots No Download

RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Od dnia 25 maja 2018r. stosowane będą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Jednym z głównych założeń RODO jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich UE. RODO znajduje zastosowanie w ochronie danych osobowych osób fizycznych, których dane są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. W trosce o prawa osób, których dane dotyczą - KAJA ALFRED OLSZEWSKI przygotowała treści informujące, jakie prawa przysługują podmiotom danych oraz jak można z nich skorzystać.

Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem przez KAJA ALFRED OLSZEWSKI Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa:

 • Prawo dostępu do treści danych,
 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do usunięcia danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych

Administrator danych osobowych:

 • Kaja Alfred Olszewski z siedzibą Łyski 1b 16-070 Choroszcz

Dane kontaktowe do Administratora:

 • Elektronicznie za pomocą email -
 • Telefonicznie 085-7131-400
 • Pisemnie na adres siedziby Firmy

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

 • Zawarcie i wykonanie umowy z Firmą – umowa kupna sprzedaży
 • Dokonanie zamówienia
 • Dokonanie reklamacji
 • Marketing bezpośredni produktów i usług własnych – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Firmy

Kategorie przetwarzania danych:

 • Dane identyfikujące osobę: imię i nazwisko
 • Dane adresowe i teleadresowe

Przechowywanie danych:

 • Do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 • Do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego

Odbiorcy danych:

 • Tylko firmy przewozowe i kurierskie w momencie przesyłki zamówienia na prośbę klienta

Prawa osoby, które dane dotyczą:

 • Dostęp do treści lub otrzymanie kopii swoich danych
 • Żądanie poprawienia usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • Sprzeciw na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Firmy
 • Wycofanie zgody
 • Wniesienie skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych

Zadzwoń lub Napisz do nas

Zacznijmy współpracę!

Masz Pytania?
Kontakt

Centrum Techniki Oświetleniowej

Białostocka 1B,  16-070 Łyski, gm. Choroszcz

+48 85 713 14 00
+48 85 713 14 16

Skontaktuj się z nami